Diagnostika a terapie ve speciální a léčebné pedagogice

22.09.2018 15:51
Na webnode fungovala Revue pro speciální pedagogiku po dobu 10 let a všechny publikované články zůstávají zachovány. Od 1. září 2018 není tento web aktualizován a Revue pokračuje na novém portálu www.specialni-pedagogika.cz. Zkopírujte novou adresu a vložte ji do adresního řádku.  Pro...
05.09.2018 12:01
Globální čtení je metoda využitelná u dospělých mentálně postižených žáků žijících například v domovech pro osoby se zdravotním postižením. Většina učebnic se zaměřuje na postižené žáky dětského a mladšího věku. Slabikář pro dospělé žáky autorů doktorky Evy Mrázové a docenta Leoše Středy je...
17.03.2018 11:52
Terapie hrou, tak lze zjednodušeně son-rise nazvat. Terapie vznikla v USA, byla vyvinuta rodiči autistického syna, který se díky metodě son-rise z autismu dostal. Doslovný překlad termínu son-rise je vzestup syna. Onen syn je dnes sám teraputem Centra pro léčbu autismu. Terapie je využívána...
02.03.2018 15:54
Přestože je autismus uváděn ve výkaznictví školských poradenských zařízení (PPP a SPC) a žáci s autismem patří mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, je třeba upozornit: podle platné legislativy diagnostikovat autismus může pouze psychiatr. Diagnostický proces spočívá tedy psychiatrickém...
13.10.2017 22:06
Smrt je individuální zánik organismu. Příprava na smrt a umírání je součástí paliativní péče, ve které nezastupitelnou úlohu sehrává psychologická podpora. Souvisí se změnami prožívání, které se u umírajících objevují.  Z pohledu speciální pedagogiky se nejčastěji setkáme s tématem...
26.09.2017 22:16
Specifika taneční terapie a terapeutického tance  V současné době bývají rozlišovány taneční terapie a terapeutický tanec. Potřeba tohoto rozlišení vyplynula z množství uplatňovaných tanečně či pohybově terapeutických intervencí, které jsou zakotveny v různých teoretických rámcích a...
28.05.2017 00:25
Divadelní terapie  není dramaterapie. Také to není psychodrama, dramika ani dramatická výchova. Divadelní terapie neboli teatroterapie znamená realizaci divadelního představení a jeho interpretaci před diváky. Jejím průkopníkem u nás je primář MUDr. Jan Cimický. Divadelní terapie se...
30.04.2017 20:54
Na téma expresívních terapií terapií je v této speciálněpedagogické revue článků hodně, a to přesto, že v Česku se léčebná pedagogika zatím stále hledá. Zatím pedagogické terapie zašťiťují speciální pedagogové, což je jinak než v okolních státech, kde existuje léčebná pedagogika jako obor. V...
14.02.2017 12:19
V okolních evropských zemích existuje obor, který u nás nemáme. Psal jsem o něm už před lety zde a zde a jmenuje se léčebná pedagogika. Třeba na Slovensku se z něj skládají atestace, stejné jako u nás mají lékaři nebo logopedi. Švýcaři, Němci a Rakušané ji nazývají Heilpädagogik, v...
31.01.2017 13:45
Činnostní učení je vyučovací metoda, která je založena na aktivním zapojení žáků do výuky. Dává jim prostor ke konkrétním činnostem, samostatnému uvažování a vytváření vlastních názorů a otázek. Žáci jsou motivování k projevování vlastní iniciativy, nejsou pouze pasivními příjemci informací,...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>