Diagnostika autismu

02.03.2018 15:54

Přestože je autismus uváděn ve výkaznictví školských poradenských zařízení (PPP a SPC) a žáci s autismem patří mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, je třeba upozornit: podle platné legislativy diagnostikovat autismus může pouze psychiatr.

Diagnostický proces spočívá tedy psychiatrickém vyšetření, psychiatr si může vyžádat jako jednu ze součástí komplexbní diagnostiky také vyšetření klinického psychologa a dětského lékaře. Jde o poruchu, které z hlediska medicíny, psychologie a speciální pedagogiky patří mezi interdisciplinární. Autismus patří mezi behaviorální syndromy. Diagnóza je stanovena na základě projevů chování bez ohledu na možnou příčinu vzniku.