Etopedie

23.06.2018 20:12

Obor speciální pedagogiky, který se zaměřuje na mravní formování osobnosti, výzkum příčin poruch chování, jejich nápravu a prevenci. Původně byla etopedie součástí psychopedie.

Cíle etopedie: 

  • cílená reedukace a resocializace jedince 
  • podpora sociální stability prostředí 
  • odstranění defektivity 
  • eliminace negativních postojů a posilování sebehodnocení 
  • odstranění negativních vlivů v sociálním okolí jedince 
  • omezení znevýhodnění a rizika poruch chování
Základní pojmy 
  • delikvence je činnost porušující zákonné nebo jiné normy chování (obvykle protispolečenské jednání)
  • kriminalita (zločinnost) je chování porušující trestní normy 
  • mravní narušenost (obtížná vychovatelnost) je narušený vztah k hodnotovému systému
Více o etopedii si zopakujte ve videopřednášce: https://youtu.be/rWEvTSyhzSg