Jařabáč Ivan

16.06.2017 12:57

Jařabáč  Ivan

 

Speciální pedagog a učitel ZŠ praktické, odborný asistent VŠ Akademie humanitně - ekonomické Lodž, VŠ manažerská Warszawa.

PhDr. Ivan Jařabáč je absolventem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno, magisterský studijní obor Speciální pedagogika pro učitele.

V roce 2009 získal na téže univerzitě v rámci rigorózního řízení akademický titul doktor filozofie. na univerzitě v Praze získal ve stejném oboru doktorský titul.

Od roku 1996 působí jako učitel technických předmětů - pracovní výchova, matematika, fyzika a rýsování na základní škole praktické v Ostravě - Hrabůvce, kde  vzdělává a vychovává žáky se zdravotním postižením  - poruchy emocí a chování, lehké a středně těžké mentální postižení a autismus.

V roce 2015 se podílel na realizaci projektu EU s názvem Modernizace školních dílen. Od roku 2016 působí jako metodik expresního týmu v oblasti podpory polytechnického vzdělávání v rámci realizace aktivit projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje.

Rozsáhlou přednáškovou činností na vysokých školách je znám především v Polské republice. Od akademického roku 2012/2013 přednáší na Vysoké škole manažerské ve Varšavě, kde přednáší speciální pedagogiku, mediální pedagogiku, tvůrčí pedagogiku, resocializační pedagogiku, arteterapii, filosofii, etiku, didaktiku matematiky pro 1.stupeň ZŠ, logopedii, metodologii výzkumu, technické praktikum a další.

každoročně se aktivně účastní mezinárodních vědeckých a odborných konferencí, zejména v Polsku.

V Polské republice získal v roce 2011 ocenění na VŠ Akademii humanitně - ekonomické v Lodži.

V České republice získal v roce 2016 Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost Moravskoslezského kraje.

 

Spisy:

Komparace profesní orientace žáků s mentálním postižením ve městech Ostrava

Práce s kovem, sklem, papírem a plastem: praktické náměty pro výuku

Význam pedagogiky v pomáhajících profesích

technika pro 7.ročník ZŠ

Kreativita učitele při práci s technickými materiály, aneb technické projekty pro pedagogickou praxi

Člověk a svět práce na 2.stupni ZŠ - spoluautor

 

Pravidelně píše odborné články v regionálních novinách Jižní listy a v Učitelských novinách.