Jaroslava Dosedlová

28.09.2017 14:21

Autorka publikace Terapie tancem, povoláním psycholožka a terapeutka. Vede kurzy taneční terapie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

PhDr. Jaroslava Dosedlová, PhD. se narodila 31. května 1969 v Brně. Vystudovala psychologii.  Odjela studovat hypnoterapii do Francie, kde zjistila, že Francouzi se jezdí vzdělávat v hyponóze k nám, k profesoru Kratochvílovi do Kroměříže. Proto si našla náhradní náplň stáže a místo hypnózy nakonec studovala na univerzitě René Descartes v Paříži (u France Schott-Billmannové, Laury Sheleen a Edith Lecourtové) taneční terapii. 

Vzdělání si doplňovala i po návratu do ČR a rozšiřovala ho i směrem k dalším somaticky orientovaným terapeutickým směrům. Pracuje v Psychologickém ústavu FF MU v Brně, kde působí od r. 1997. Přednáší jako odborná asistentka  sociální psychologii, aplikovanou sociální psychologii, transakční analýzu a vybrané psychoterapeutické směry (taneční a imaginativní). Ve výzkumu se zaměřuje na témata pozitivní psychologie (well-being), sociální kognice (optimismus/pesimismus) a psychologie zdraví.

Věnuje se  pohybovýn seminářům vycházejícím z vybraných tanečně terapeutických proudů (primitivní exprese, symbolické taneční terapie, koncentrativní pohybové terapie…).  Ve svých kurzech se zaměřuje se na prohloubení vztahu účastníků s vlastním tělem, posílení osobní pohody skrze tělo a pohyb, spojení se s vlastními zdroji a prožitek radosti, pohybové hravosti i pospolitosti.