Juraj Páleš

05.09.2018 16:14

Juraj Páleš (1753 – 1833) byl slovenský teolog a pedagog, autor první slovenské pedagogické učebnice. Ta byla svou dobu mimořádně pokroková, vydána byla ovšem až roku 1920. Touto svou prací prokázal schopnost obsáhnout širokou škálu pedagogicko-didaktických problémů na vysoké úrovni, své znalosti dokázal uvést i do praxe. Z pohledu speciálně-pedagogického je mimořádně zajímavé, že se zabýval mj. tresty ve školách u žáků s poruchami chování a zdůrazňoval potřebu individuálního a mírného trestu.