Organické poruchy

30.03.2017 16:40

Organické a symptomatické poruchy jsou takové psychické poruchy, u kterých je prokazatelná příčina změn v  fyziologii a morfologii centrální nervové soustavy. Jsou způsobeny onemocněním mozku nebo tělesným onemocněním, které ovlivňuje funkci CNS.

U organicky podmíněných duševních poruch je hlavní etiologický činitel organické postižení mozku. I symptomatické poruch vpodstatě patří mezi organické: poruchy psychiky na podkladě systémových onemocnění postihujících také mozek, intoxikací, infekcí apod. Organické psychické poruchy se mohou vyskytnout kdykoli v průběhu života, ale jejich četnost roste s věkem. Nejčastěji se vyskytující organicky podmíněné psychické poruchy jsou demence, deliria a afektivní poruchy.