Praktická taneční terapie

30.04.2017 20:54

Na téma expresívních terapií terapií je v této speciálněpedagogické revue článků hodně, a to přesto, že v Česku se léčebná pedagogika zatím stále hledá. Zatím pedagogické terapie zašťiťují speciální pedagogové, což je jinak než v okolních státech, kde existuje léčebná pedagogika jako obor. V souvislosti s potřebou pohybových aktivit u postižených žáků přichází se zajímavou nabídkou taneční terapie, kde se žákům přidává další prvek: komunikace. Tancovat mohou postižení jednotlivci v páru či ve skupině, a tím musí mezi sebou komunikovat. Nejde už jen o taneční a pohybovou výchovu. Jak ukazuje praxe z Euroinstitutu, praktické školy a odborného učiliště, lze navíc propojit tanec kupř. mentálně postižených a intaktní populace - ideální příklad integrace:

1. Integrace, tanec i terapie. Propojení taneční terapie s výukou šití, výtvarnou i pohybovou výchovou. Mimoškolní aktivita, vzorná reprezentace školy. To bylo vítězství žáků Euroinstitutu na 15. ledečském tanečním poháru, kde dokonce žákyně praktické školy ve svojí kategorii zvítězily. Jedno z hesel školy: VZDĚLÁVÁNÍM K INTEGRACI se daří naplňovat.

2. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školí pedagogy Euroinstitututu také dr. Petr Veleta. Je odborníkem na terapii v komunitě mentálně postižených i komunitě seniorů. Veletův terapeutický přístup je hlavně o radosti, a to nejen z pohybu, ale i ze společenského kontaktu. Nevytváří z taneční terapie vědu, byť je sám odborníkem v kinantropologii. Ale je také umělec, tanečník a asistent režie Národního divadla v Praze.

Pohyb je životně důležitý, a o to více pro osoby jakýmkoliv způsobem postižené. Řízeným pohybem se zabývá tělesná výchova. Tělesnou výchovu můžeme rozdělit do tří kategorií: 

  • 1.tělocvik v plném rozsahu 
  • 2. zdravotní tělesná výchova 
  • 3. léčebná tělesná výchova 

A samostatnou formou pohybové výchovy mohou být i speciálně pedagogické terapie, kromě taneční  terapie i terapie divadelní, muzikoterapie či animoterapie.

Profesor Jan Patočka byl český filozof, který rozvíjel teorii, označenou jako "svět našeho života". Podle této teorie mají všichni, včetně mentálně postižených svůk svět, který jim umožňuje tři základní životní možnsti:

  • zapouštění kořenů, tedy přijetí toho, co je již zde (např. přimknutí, intimní vazby), 
  • pohyb sebeprodloužení, tedy sféra obstarávání a starání (přetváření věcí a ovlivňování lidí, sebeprosazení, sféra, kde se dáváme k dispozici a sami k dispozici jsme, sféra “primární práce“ a boje) 
  • · pohyb průlomu (čili vlastní sebepochopení, pohyb vztahování se k univerzu jako celku, postavení se čelem k vlastní konečnosti)

Různý stupeň mentálního postižení ovlivňuje  stupeň každé ze tří možností a může  omezit rozvoj některé z nich. Expresivní terapie (mezi které patří i taneční terapie) umožňují svobodné sebevyjádření, rozvíjení individuality a sebeuvědomění. Mohou pomáhat rozvoji osobnosti mentálně postiženého.