Taneční terapie a terapeutický tanec

26.09.2017 22:16

Specifika taneční terapie a terapeutického tance 

V současné době bývají rozlišovány taneční terapie a terapeutický tanec. Potřeba tohoto rozlišení vyplynula z množství uplatňovaných tanečně či pohybově terapeutických intervencí, které jsou zakotveny v různých teoretických rámcích a realizovány v rozmanitém kontextu. 

Taneční terapie či tanečně pohybová terapie musí splňovat kritéria kladená na psychoterapii obecně. Kratochvíl (2002) charakterizuje psychoterapii jako léčebné působení psychologickými prostředky, což jsou např. slova, neverbální chování, podněcování emocí, vytvoření terapeutického vztahu, sugesce, učení, vztahy a interakce ve skupině aj. Důležité je, že toto působení je záměrné a plánovité. Jde tedy o cílevědomé působení na duševní procesy, funkce a stavy, na osobnost a její vztahy a na činitele, které poruchu vyvolávají. Taneční terapie využívá pohybu jako hlavního psychologického prostředku, který má pomoci náhledu, (sebe)uvědomění a případné rekonstrukci neadaptivních stereotypů. 

Skupina či jednotlivec zabývající se (terapeutickým) tancem může profitovat z pozitivních účinků tance, jejich působení je však méně zřetelně plánováno a zacíleno. Často jde skupině především o pohyb sám či o rekreaci, pohyb je tedy cílem a změny v prožívání, myšlení a chování mohou být jen přidruženým efektem. Tyto změny nemusí být ani plně subjektivně uvědomovány a nemusí být ani reflektovány vedoucím skupiny. Příkladem mohou být např. břišní tance, afrotance, primitivní exprese nebo nacvičování tanečních choreografií s handicapovanými lidmi. Terapeutický tanec může mít vypracovanou teorii terapeuticky účinných prvků, ale nemá ambice vést odkrývající a rekonstrukční terapii v určitém časovém úseku. Stejně jako podpůrná terapie poskytuje porozumění, příjemnou atmosféru, aktivizaci a důvěru ve vlastní síly.

Celý text článku PhDr. Jaroslavy Dosedlové, PhD.  je přístupný pro předplatitele. Prosím přihlašte se vaším předplatitelským číslem a heslem. Případně využijte link zdarma k originálnímu uložišti na webu středních škol Euroinstitut (viz dole).

Číslo předplatného:
Heslo: Při zaškrtnutí čtverečku nahoře si váš počítač údaje zapamatuje

Pokud nejste předplatitelem online revue pro speciální pedagogy SPECIALNI-PEDAGOGIKA.CZ, stáhněte se prosím celý text z webu praktické školy a odborného učiliště Euroinstitut, což je střední škola pro vzdělávání žáků s mentálním handicapem.