Osobnosti speciální pedagogiky

28.04.2017 10:07
Zakladatel pomocných a zvláštních škol v ČSR a oboru defektologie. Ústřední inspektor ministerstva školství, vydavatel publikací, které se zabývají historií péče o nevidomé a jejich životní problémy. J. Zeman se narodil ve Smiřicích nad Labem 10. října 1867 jako syn řemeslníka. Do obecné školy...
21.04.2017 12:53
Přední český pedagog, psycholog, středoškolský profesor. Václav Příhoda se narodil do početné rodiny 7. září 1889 v Sánech na Poděbradsku. Jeho otec zde působil jako řídící tamní dvojtřídky a zpočátku ho i vyučoval. Jako nejmladší z deseti dětí již ve čtyřech letech přišel o matku a většina jeho...
10.04.2017 09:47
Z předchozích dílů vyplynulo, že léčebná pedagogika zatím nemá v České republice legislativní zakotvení. Právní vakuum způsobuje, že obor je často interprertován některými dílčími přístupy, které jsou pak často chybně považovány za léčebnou pedagogiku jako celek. Zkuste vygooglit výraz léčebná...
07.04.2017 14:27
Významný představitel českého veřejného života v první polovině 19. století byl vlastenec a lékař, který proslul zejména na poli speciální pedagogiky. Je označován za polyhistora neboli renesanční osobnost. Tedy osobnost s širokými vědomostními schopnostmi v řadě disciplín. Byl sice původně...
31.03.2017 11:21
  Zakladatel samostatné české rentgenologie a léčebné rehabilitace, první lékař v českých zemích, který využil Roentgenových paprsků v diagnostice před chirurgickým zákrokem. V roce 1913 založil v Praze ústav pro tělesně postižené děti. Ten byl na jeho počest nazván Jedličkův ústav. Prof....
24.03.2017 10:53
František Bakule (1877-1957) je jméno, které si většina speciálních pedagogů pamatuje z historie somatopedie. A hudební pedagogiky. Byl prvním ředitelem Jedličkova ústavu v Praze. Známý je také jeho pěvecký sbor Bakuleho zpěváčci, který dokonce sponzoroval prezident Masaryk. Bylo to věhlasné...
22.03.2017 17:00
Své původní příjmení Down později změnil na Langdon-Down, proto je někdy v literatuře uváděn takto. Lékař a farmaceut, který poprvé popsal Downův syndrom v roce 1865 a po kterém je tato genetická porucha pojmenována. Sám nazýval své pacienty jako mongoloidní. Byl Angličan a věnoval se výzkumu...
17.03.2017 09:55
Přední český pedagog Otokar Chlup se narodil 30. 8. 1875 v Boskovicích na Moravě v početné rodině drobného obuvnického řemeslníka. Přestože pocházel z třinácti dětí, vystudoval gymnázium a nastoupil na studia na filozofickou fakultu Karlovy university v Praze. Zde se věnoval studiu...
10.03.2017 12:23
Jean-Jacques Rousseau byl jednou z nejvýznamnějších osobností 18.století. Měl blízký vztah k pedagogice a chtěl se věnovat vychovatelské práci. V této oblasti i krátce působil, a to v letech 1740 – 1741 v Lyonu a také v Paříži v roce 1743.  Narodil se 2. července roku 1712 v Ženevě ve...
15.02.2017 09:33
Narodila se v Itálii roku 1870. I přesto, že v době, kdy Maria Montessori žila, bylo odepřeno vzdělávání dívkám, studovala nejprve na technické střední škole a poté čtyři roky na Regia Instituto Tecnico Leonardo da Vinci. Byla jediná dívka na celé škole a vedla si velmi dobře. Začala snít...
<< 1 | 2 | 3 >>

Osobnosti speciální pedagogiky

22.09.2018 15:52
Na webnode fungovala Revue pro speciální pedagogiku po dobu 10 let a všechny publikované články zůstávají zachovány. Od 1. září 2018 není tento web aktualizován a Revue pokračuje na novém portálu www.specialni-pedagogika.cz. 
05.09.2018 16:14
Juraj Páleš (1753 – 1833) byl slovenský teolog a pedagog, autor první slovenské pedagogické učebnice. Ta byla svou dobu mimořádně pokroková, vydána byla ovšem až roku 1920. Touto svou prací prokázal schopnost obsáhnout širokou škálu pedagogicko-didaktických problémů na vysoké úrovni, své znalosti...
08.02.2018 09:51
Obrázek 1: Docent Leoš Středa z Karlovy univerzity před tiskárnou v Levoči, kde poprvé vytiskli Orbis pictus v češtině V českých dějinách jde o jednu z nejvýznamějších osobností. Škoda, že z jeho názorů si vytrháváme jen to, co se nám hodí. I jeho rodinné příjmeni Szeges nám tají, abychom si...
06.01.2018 15:19
Kdo ze speciálních pedagogů by neznal Orffovy hudební nástroje? Schulwerk, někdy známý jako Musik für Kinder, bylo ucelené stěžejní dílo Carla Orffa. Jde o návod, jak by se měla u dětí pěstovat hudba již od raného věku, ale propojená se zpěvem, hrou a pohybem. Děti jsou pak vedeny k...
28.09.2017 14:21
Autorka publikace Terapie tancem, povoláním psycholožka a terapeutka. Vede kurzy taneční terapie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. PhDr. Jaroslava Dosedlová, PhD. se narodila 31. května 1969 v Brně. Vystudovala psychologii.  Odjela studovat hypnoterapii do Francie, kde...
16.06.2017 12:57
Jařabáč  Ivan   Speciální pedagog a učitel ZŠ praktické, odborný asistent VŠ Akademie humanitně - ekonomické Lodž, VŠ manažerská Warszawa. PhDr. Ivan Jařabáč je absolventem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno, magisterský studijní obor Speciální pedagogika pro učitele. V roce...
26.05.2017 08:56
Česká speciální pedagožka, profesorka, doktorka pedagogických věd. Profesorka Lili Monatová se narodila 7. srpna 1925 v Brně, kde absolvovala obecnou školu a reálné gymnázium. Celý pracovní život Lili Monatové je spojený s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. Nejprve zde vystudovala...
22.05.2017 08:30
Český pedagog, světově uznávaný dětský psycholog, moderní reformátor péče o dítě, zdůrazňující  nezastupitelnou úlohu rodiny. Zdeněk Matějček se narodil 16. srpna 1922 v Chlumci nad Cidlinou ve východních Čechách. Jeho otec byl ředitelem kladrubského hřebčína. Právě sem se Matějček rád vracel...
12.05.2017 08:30
Přední speciální pedagog, logoped a somatolog. Celý svůj život zasvětil pomoci postiženým dětem i dospělým s poruchou komunikačních schopností a s poruchami hybnosti. Prof. PaedDr. František Kábele Dr.h.c. se narodil 30. listopadu 1913 v Radčicích v okrese Chrudim do početné rodiny. Měl 10...
05.05.2017 09:55
Lékař, univerzitní profesor na UK, zakladatel české logopedie a moderní speciální pedagogiky. MUDr. et PhDr. Miloš Sovák se narodil 15. 4. 1905 v Bechyni. Vystudoval gymnázium v Táboře, absolvoval lékařskou fakultu a později také filozofickou fakultu na Karlově univerzitě v Praze. Po vojenské...
1 | 2 | 3 >>