Slovníček

Surdopedie

Surdopedie se zabývá výchovou a vzděláváním dětí s nedoslýchavostí a hluchotou.

 

Syndrom CAN, CSA, CSEC a CSAAS

Syndrom CAN - Child Abuse and Neglect: syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte.
Syndrom CSA - Child Sexual Abuse: syndrom sexuálně zneužitého dítěte.
Syndrom CSEC - Commercial Sexual Exploitation of Children: syndrom spojený s komerčním sexuálním zneužíváním dětí, např. k prostituci či pornografii.
Syndrom CSAAS - Child Sexual Abuse Accommodation Syndrome: syndrom dětského přizpůsobení sexuálnímu zneužívání.

 

Učení

Učení je dlouhodobá změna v chování nebo myšlení způsobené životní zkušeností. Navazuje na vrozené dispozice, kompenzuje nedostatek instinktů u lidí. Může probíhat bezděčně i záměrně.
Existuje i geneticky naprogramované učení. Tam patří:
1. Senzitizace, neboli zcitlivění vůči určitým podnětům. Jedná se například o zvýšení citlivosti na určité zvuky v prostředí, kde žijí predátoři.
2. Habituace, která je opakem senzitizace. Jedná se o přivykání na podnět a vyhasínání reakce na něj. Příkladem může být, kdy člověk neslyší tikot hodin, pokud žije v prostředí, kde tikot hodin slyší neustále.
3. Priming je rychlejší porozumění, pokud bezprostředně předchází podobný podnět. Tohoto jevu využívají např. podprahové reklamy.
4. Imprintace neboli vtiskování probíhá v raných fázích vývoje. Příkladem u lidí může být, že pokud dítě neslyší lidskou řeč do svých cca šesti let, nenaučí se nikdy korektně mluvit. U zvířat je to například automatické sledování matky housaty.
Učení je dlouhodobá změna v chování nebo myšlení způsobené životní zkušeností. Navazuje na vrozené dispozice, kompenzuje nedostatek instinktů u lidí. Může probíhat bezděčně i záměrně.
 
Existuje i geneticky naprogramované učení. Tam patří:
1. Senzitizace, neboli zcitlivění vůči určitým podnětům. Jedná se například o zvýšení citlivosti na určité zvuky v prostředí, kde žijí predátoři.
2. Habituace, která je opakem senzitizace. Jedná se o přivykání na podnět a vyhasínání reakce na něj. Příkladem může být, kdy člověk neslyší tikot hodin, pokud žije v prostředí, kde tikot hodin slyší neustále.
3. Priming je rychlejší porozumění, pokud bezprostředně předchází podobný podnět. Tohoto jevu využívají např. podprahové reklamy.
4. Imprintace neboli vtiskování probíhá v raných fázích vývoje. Příkladem u lidí může být, že pokud dítě neslyší lidskou řeč do svých cca šesti let, nenaučí se nikdy korektně mluvit. U zvířat je to například automatické sledování matky housaty.
 

Na webnode fungovala Revue pro speciální pedagogiku po dobu 10 let a všechny publikované články zůstávají zachovány. Od 1. září 2018 není tento web aktualizován a Revue pokračuje na novém portálu www.specialni-pedagogika.cz. Zkopírujte novou adresu a vložte ji do adresního řádku.
Pro přímé nasměrování na nový web klikněte prosím sem.


 
Pro přímé nasměrování na nový web klikněte prosím sem.
 
Pro přímé nasměrování na nový web klikněte prosím sem.
 

Na webnode fungovala Revue pro speciální pedagogiku po dobu 10 let a všechny publikované články zůstávají zachovány. Od 1. září 2018 není tento web aktualizován a Revue pokračuje na novém portálu www.specialni-pedagogika.cz. Zkopírujte novou adresu a vložte ji do adresního řádku.

Pro přímé nasměrování na nový web klikněte prosím sem.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Kompendium speciální pedagogiky

Připravuje PaedDr. Eva Mrázová z Pedagogické fakulty UJEP, klikněte na web školy Euroinstitutut.
 

Kompendium léčebné pedagogiky

Připravuje Doc. MUDr. PhDr. Leoš Středa, Ph.D. z lékařské fakulty UK, klikněte na web InvAréna.

Odborné publikace

Speciální pedagogika | Jak je možné, že to, co v chování dětí bylo před dvaceti lety nepředstavitelné, se dnes stává normou? Renomovaný český autor seznamuje odbornou i laickou veřejnost s druhy, příčinami a důsledky agrese, se kterými se lze setkat ve školním prostředí, a aktuálně se zabývá také...
Speciální pedagogika | Dětská kresba má své místo při psychologickém vyšetření dítěte. Může vypovídat o jeho vnitřním světě, psychickém stavu, představivosti, kreativitě, naznačuje stupeň vývoje sítěte vzhledem k průměru (pokročilejší, nebo opožděný vývoj). Autor, klinický psycholog, vychází v...
Speciální pedagogika | Publikace (nejen) pro učitele V publikaci naleznete odpovědi na otázky: • Jak si poradit s výukovými obtížemi a jak poznat, co žák potřebuje? • Jak kvalifikovaně volit podpůrná opatření prostřednictvím pedagogické diagnostiky? • Jak zmapovat vztahy ve třídě? • Jak poznat, že...
Speciální pedagogika | Děti s poruchou autistického spektra mívají potíže s porozuměním, nechápou význam, který se skrývá „za slovem“, nerozumějí slovním hříčkám, téměř vše chápou doslovně. Proto se často stávají obětí nejrůznějších vtipálků a nezřídka i násilníků. Autor vysvětluje, proč se děti s...
Speciální pedagogika | Kniha je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola s názvem Strategie popisuje způsoby, jakými se děti vyrovnávají s požadavky, které na ně škola klade. Druhá kapitola Strach a neúspěch se zabývá působením strachu a pocitů selhání na psychiku dětí a třetí rozsáhlá kapitola...
Speciální pedagogika | Pracovní sešit obsahuje praktická doporučení, náměty a materiály pro práci s předškolákem zaměřené na hyperaktivitu a impulzivitu. Sada pracovních sešitů je praktickou pomůckou pro práci s předškolákem s ADHD.Speciální pedagogika | Pracovní sešit obsahuje praktická...
Speciální pedagogika | Pracovní sešit obsahuje praktická doporučení, náměty a materiály pro práci s předškolákem zaměřené na hyperaktivitu a impulzivitu. Sada pracovních sešitů je praktickou pomůckou pro práci s předškolákem s ADHD. pedagogika | Pracovní sešit obsahuje praktická doporučení, náměty...
Speciální pedagogika | Seznamte se s Honzou, který má ADHD. Publikace je určena především samotným dětem ve věku od 7 do 15 let, které mají potíže s hyperaktivitou a poruchou pozornosti, a také jejich rodičům, vyučujícím, vedoucím zájmových kroužků nebo kamarádům. Knihou provází chlapec Honza,...
Speciální pedagogika | Vývojové poruchy učení nebo chování postihují nemalou část i dospělé populace. Potíže dětí trpících např. dyslexií, dysgrafií nebo hyperaktivitou se neomezují jen na školní vyučování, ale promítají se do celého sociálního systému, v němž dítě žije. Přehled a zhodnocení...
Speciální pedagogika | Vývojové poruchy učení nebo chování postihují nemalou část i dospělé populace. Potíže dětí trpících např. dyslexií, dysgrafií nebo hyperaktivitou se neomezují jen na školní vyučování, ale promítají se do celého sociálního systému, v němž dítě žije. Přehled a zhodnocení...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Revue Speciální pedagogika fungovalo na Webnode deset let. Od roku 2018 není web aktualizován. Nové příspěvky hledejte na:
https://www.specialni-pedagogika.cz/