Slovníček

AAK

Zkratka pro augmentativní a alternativní komunikaci. Jde o náhradní způsoby, kterými se mohou vyjadřovat osoby se závažným postižením řeči, jazyka a psaní. Více viz další vzdělávání pedagogických pracovníků Euroinstitut.

Dvojí výjimečnost

Děti, které mají na jedné straně výjimečné schopnosti – nadání, ale trpí současně určitým handicapem, bývají v anglické terminologii nejčastěji označovány jako „twice exceptional“.

Dysgrafie

Je porucha psaní charakterizovaná jako specifická porucha grafického projevu. Postihuje písemný projev, často však bývá spojena s dylsexií. Dysgrafie neovlivňuje intelekt.

Dyskalkulie

Je porucha matematických schopností.

Dyslexie

Je porucha čtení, která je buď vrozená nebo získaná poškozením mozku.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kompendium speciální pedagogiky

Připravuje PaedDr. Eva Mrázová z Pedagogické fakulty UJEP, klikněte na web školy Euroinstitutut.
 

Kompendium léčebné pedagogiky

Připravuje Doc. MUDr. PhDr. Leoš Středa, Ph.D. z lékařské fakulty UK, klikněte na web InvAréna.

Odborné publikace

Speciální pedagogika | Cílem této publikace je zprostředkovat studentům učitelství a speciální pedagogiky, učitelům, speciálním pedagogům a dalším zájemcům nové poznatky z oboru speciální pedagogiky. Celá publikace je zaměřena na vzdělávání dětí a žáků postižených spolu s nepostiženými.
Speciální pedagogika | Preterapie je forma terapie,napomáhající komunikaci s klienty, jejichž schopnost navázat nebo udržet psychický kontakt je narušena (důvodem narušení může být tělesné či psychické onemocnění či zranění).
Speciální pedagogika | Speciální pedagogika - edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním. Tato publikace uvádí čtenáře do vědního oboru speciální pedagogika, a to zejména do důležitých okruhů problémů, které jsou jejím předmětem.
<< 32 | 33 | 34 | 35 | 36

Revue Speciální pedagogika fungovalo na Webnode deset let. Od roku 2018 není web aktualizován. Nové příspěvky hledejte na:
https://www.specialni-pedagogika.cz/