Vzdělávání a výchova ve speciální pedagogice

15.08.2016 16:21
Vůlí obtížně ovlivnitelné opakující se pohyby nebo záškuby svalů řadíme mezi tak zvané tikové poruchy. Mohou se projevovat i jako mimovolná hlasová produkce nebo komplexnější vzorce chování. Rozeznáváme přechodné tikové poruchy, které se vyskytují maximálně 1 rok a chronické tikové poruchy, jenž...
12.08.2016 16:26
Polovinu prázdnin již máme za sebou. Jak vlastně tráví prázdniny zdravotně postižené a dlouhodobě nemocné děti?  Hlavním cílem prázdninových pobytů a prázdninových táborů je snažit se o zlepšení celkové kondice účastníků, rozšířit jejich okruh znalostí, dovedností a zaměřit se na jejich zájmy...
19.07.2016 16:40
Organické a symptomatické poruchy jsou takové psychické poruchy, u kterých je prokazatelná příčina změn v  fyziologii a morfologii centrální nervové soustavy. Jsou způsobeny onemocněním mozku nebo tělesným onemocněním, které ovlivňuje funkci CNS. K organickým psychickým poruchám patří...
20.06.2016 17:07
Speciální pedagogika | O moderních technologiích a jejich zavádění do výuky už toho bylo napsáno hodně. Tento termín se v poslední době stal mantrou opakovanou v mnoha souvislostech, ty edukační nevyjímaje. Často se mluví o potřebě vzdělávat žáky pomocí moderních technologií. O přípravě budoucích...
27.04.2016 17:11
Inkluzivní vzdělávání   Jedná se o snahu poskytnout vzdělání všem dětem, tedy nezávisle na jejich schopnostech,  individuálních zvláštnostech, znevýhodnění nebo nadání. Cílem školní inkluze je nabízet zařazení dětí  se znevýhodněním do běžných škol. V inkluzivní škole je...
22.12.2015 14:20
Pod pojmem pohybová terapie si řada pedagogů představuje tělesnou, případně zdravotní tělesnou výchovu (ZTV) či léčebnou tělesnou výchovu (LTV).  LTV je mimo pedagogiku, spadá pod zdravotnictví (fyzioterapie). Moderní pedagogické prvky přináší využití taneční a hudební terapie, případně v...
13.11.2015 17:24
Jemná motorika Obratná neboli jemná motorika úzce souvisí také se sdělovací motorikou. Řízená je aktivitou drobných svalů. Postupně se zdokonalují jemné pohyby rukou, uchopování a také manipulace s drobnými předměty.  Zahrnuje několik odvětví:  Grafomotorika= pohybová aktivita při...
11.09.2015 17:26
Mnoho lidí žije s osobami, které mají různý druh postižení, ať už mentální, fyzické nebo kombinované. Ale je také spousta lidí, kteří s takovými jedinci nepřijdou téměř do styku.  Když se s postiženým setkáte poprvé, nevíte ani, jak se k němu chovat a jak s takovým člověkem hovořit. Přitom...
12.06.2015 17:34
Rámcový vzdělávací program pro žáky učebního oboru Provozní služby věnuje rozsáhlou hodinovou dotaci přípravě pokrmů v rámci odborného předmětu i rozsáhlé hodinové dotace během odborného výcviku. Když Střední škola Euroinstitut vytvářela pod RVP provozní služby svůj vlastní školský vzdělávací...
31.05.2015 17:37
Rozhlasové vysílání pro školy nezaniklo díky digitální rozhlasové stanici Tip rádio, které lze současně "naladit" na internetu. Pořad o zdravé výživě určený žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je připraven ve spolupráci se Střední školou Euroinstitut, praktickou školou a odborným...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>