Vzdělávání a výchova ve speciální pedagogice

11.10.2008 21:08
Vyučovací metoda je cesta k získání stanoveného cíle. Často dochází k zaměňování pojmů forma a metoda vzdělávání, forma je organizační rámec vyučovacího procesu. Příklad: V rámci jedné formy, jako je např. exkurze, může pedagog využít několik metod – instruktáž, předvádění,...
<< 1 | 2 | 3 | 4