Lili Monatová

26.05.2017 08:56

Česká speciální pedagožka, profesorka, doktorka pedagogických věd.

Profesorka Lili Monatová se narodila 7. srpna 1925 v Brně, kde absolvovala obecnou školu a reálné gymnázium.

Celý pracovní život Lili Monatové je spojený s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. Nejprve zde vystudovala češtinu, ruštinu, pedagogiku a psychologii. Od roku 1952 na Filozofické fakultě působila jako asistentka na katedře psychologie a pedagogiky. V roce 1963 stála u založení samostatné katedry pedagogiky. Přednášela především metodologii pedagogiky, speciální pedagogiku, předškolní pedagogiku a pedagogickou psychologii. Psala monografie, odborné články a studie, učební texty. Od 50. let se věnovala teorii rozumové výchovy, a to zejména se zaměřením na předškolní a mladší školní věk. Profesorka Monatová od samého počátku své práce na této katedře propojovala svou pedagogikou práci se svými vědeckými a výzkumnými zájmy. Pečlivě vedla své studenty formou odborných konzultací v základech vědecké práce od dílčích seminárních úkolů přes tzv. Studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ), až po práce diplomové. Byla pověstná svou precizností, argumentací, jasností tématu i přesvědčivostí výsledného sdělení. Podílela se na řešení koncepčních otázek předškolní výchovy a přípravy učitelek mateřských škol na Středních pedagogických školách, účastnila se také tvorby základních dokumentů a je autorkou několika učebnic a studijních textů určených pro pedagogy předškolního věku.

Dalším významným tématem odborného zájmu profesorky Monatové byla speciální pedagogika a jeden z jejích oborů – somatopedie. I tento zájem je zastoupen bohatou publikační činností. Životu na vysoké škole, vědecké práci a publikační činnosti věnovala celý svůj život.  

Zemřela v roce 2003 ve věku sedmdesáti osmi let.