Osobnosti speciální pedagogiky

22.09.2018 15:52
Na webnode fungovala Revue pro speciální pedagogiku po dobu 10 let a všechny publikované články zůstávají zachovány. Od 1. září 2018 není tento web aktualizován a Revue pokračuje na novém portálu www.specialni-pedagogika.cz. 
05.09.2018 16:14
Juraj Páleš (1753 – 1833) byl slovenský teolog a pedagog, autor první slovenské pedagogické učebnice. Ta byla svou dobu mimořádně pokroková, vydána byla ovšem až roku 1920. Touto svou prací prokázal schopnost obsáhnout širokou škálu pedagogicko-didaktických problémů na vysoké úrovni, své znalosti...
08.02.2018 09:51
Obrázek 1: Docent Leoš Středa z Karlovy univerzity před tiskárnou v Levoči, kde poprvé vytiskli Orbis pictus v češtině V českých dějinách jde o jednu z nejvýznamějších osobností. Škoda, že z jeho názorů si vytrháváme jen to, co se nám hodí. I jeho rodinné příjmeni Szeges nám tají, abychom si...
06.01.2018 15:19
Kdo ze speciálních pedagogů by neznal Orffovy hudební nástroje? Schulwerk, někdy známý jako Musik für Kinder, bylo ucelené stěžejní dílo Carla Orffa. Jde o návod, jak by se měla u dětí pěstovat hudba již od raného věku, ale propojená se zpěvem, hrou a pohybem. Děti jsou pak vedeny k...
28.09.2017 14:21
Autorka publikace Terapie tancem, povoláním psycholožka a terapeutka. Vede kurzy taneční terapie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. PhDr. Jaroslava Dosedlová, PhD. se narodila 31. května 1969 v Brně. Vystudovala psychologii.  Odjela studovat hypnoterapii do Francie, kde...
16.06.2017 12:57
Jařabáč  Ivan   Speciální pedagog a učitel ZŠ praktické, odborný asistent VŠ Akademie humanitně - ekonomické Lodž, VŠ manažerská Warszawa. PhDr. Ivan Jařabáč je absolventem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno, magisterský studijní obor Speciální pedagogika pro učitele. V roce...
26.05.2017 08:56
Česká speciální pedagožka, profesorka, doktorka pedagogických věd. Profesorka Lili Monatová se narodila 7. srpna 1925 v Brně, kde absolvovala obecnou školu a reálné gymnázium. Celý pracovní život Lili Monatové je spojený s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. Nejprve zde vystudovala...
22.05.2017 08:30
Český pedagog, světově uznávaný dětský psycholog, moderní reformátor péče o dítě, zdůrazňující  nezastupitelnou úlohu rodiny. Zdeněk Matějček se narodil 16. srpna 1922 v Chlumci nad Cidlinou ve východních Čechách. Jeho otec byl ředitelem kladrubského hřebčína. Právě sem se Matějček rád vracel...
12.05.2017 08:30
Přední speciální pedagog, logoped a somatolog. Celý svůj život zasvětil pomoci postiženým dětem i dospělým s poruchou komunikačních schopností a s poruchami hybnosti. Prof. PaedDr. František Kábele Dr.h.c. se narodil 30. listopadu 1913 v Radčicích v okrese Chrudim do početné rodiny. Měl 10...
05.05.2017 09:55
Lékař, univerzitní profesor na UK, zakladatel české logopedie a moderní speciální pedagogiky. MUDr. et PhDr. Miloš Sovák se narodil 15. 4. 1905 v Bechyni. Vystudoval gymnázium v Táboře, absolvoval lékařskou fakultu a později také filozofickou fakultu na Karlově univerzitě v Praze. Po vojenské...
1 | 2 | 3 >>

Osobnosti speciální pedagogiky

22.09.2018 15:52
Na webnode fungovala Revue pro speciální pedagogiku po dobu 10 let a všechny publikované články zůstávají zachovány. Od 1. září 2018 není tento web aktualizován a Revue pokračuje na novém portálu www.specialni-pedagogika.cz. 
05.09.2018 16:14
Juraj Páleš (1753 – 1833) byl slovenský teolog a pedagog, autor první slovenské pedagogické učebnice. Ta byla svou dobu mimořádně pokroková, vydána byla ovšem až roku 1920. Touto svou prací prokázal schopnost obsáhnout širokou škálu pedagogicko-didaktických problémů na vysoké úrovni, své znalosti...
08.02.2018 09:51
Obrázek 1: Docent Leoš Středa z Karlovy univerzity před tiskárnou v Levoči, kde poprvé vytiskli Orbis pictus v češtině V českých dějinách jde o jednu z nejvýznamějších osobností. Škoda, že z jeho názorů si vytrháváme jen to, co se nám hodí. I jeho rodinné příjmeni Szeges nám tají, abychom si...
06.01.2018 15:19
Kdo ze speciálních pedagogů by neznal Orffovy hudební nástroje? Schulwerk, někdy známý jako Musik für Kinder, bylo ucelené stěžejní dílo Carla Orffa. Jde o návod, jak by se měla u dětí pěstovat hudba již od raného věku, ale propojená se zpěvem, hrou a pohybem. Děti jsou pak vedeny k...
28.09.2017 14:21
Autorka publikace Terapie tancem, povoláním psycholožka a terapeutka. Vede kurzy taneční terapie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. PhDr. Jaroslava Dosedlová, PhD. se narodila 31. května 1969 v Brně. Vystudovala psychologii.  Odjela studovat hypnoterapii do Francie, kde...
16.06.2017 12:57
Jařabáč  Ivan   Speciální pedagog a učitel ZŠ praktické, odborný asistent VŠ Akademie humanitně - ekonomické Lodž, VŠ manažerská Warszawa. PhDr. Ivan Jařabáč je absolventem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno, magisterský studijní obor Speciální pedagogika pro učitele. V roce...
26.05.2017 08:56
Česká speciální pedagožka, profesorka, doktorka pedagogických věd. Profesorka Lili Monatová se narodila 7. srpna 1925 v Brně, kde absolvovala obecnou školu a reálné gymnázium. Celý pracovní život Lili Monatové je spojený s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. Nejprve zde vystudovala...
22.05.2017 08:30
Český pedagog, světově uznávaný dětský psycholog, moderní reformátor péče o dítě, zdůrazňující  nezastupitelnou úlohu rodiny. Zdeněk Matějček se narodil 16. srpna 1922 v Chlumci nad Cidlinou ve východních Čechách. Jeho otec byl ředitelem kladrubského hřebčína. Právě sem se Matějček rád vracel...
12.05.2017 08:30
Přední speciální pedagog, logoped a somatolog. Celý svůj život zasvětil pomoci postiženým dětem i dospělým s poruchou komunikačních schopností a s poruchami hybnosti. Prof. PaedDr. František Kábele Dr.h.c. se narodil 30. listopadu 1913 v Radčicích v okrese Chrudim do početné rodiny. Měl 10...
05.05.2017 09:55
Lékař, univerzitní profesor na UK, zakladatel české logopedie a moderní speciální pedagogiky. MUDr. et PhDr. Miloš Sovák se narodil 15. 4. 1905 v Bechyni. Vystudoval gymnázium v Táboře, absolvoval lékařskou fakultu a později také filozofickou fakultu na Karlově univerzitě v Praze. Po vojenské...
1 | 2 | 3 >>