Resocializační pracovník

01.03.2018 16:06

Existují obory odborný resocializační pracovník a samostatný resocializační pracovník. Patří mezi pracovníky v sociálních službách, přestože jejich studium je možné v rámci pedagogických fakult. V sociálních službách spolupracují s klientem při obnovování sociálních funkcí a dovedností při překonávání jeho závislosti a izolace. K pracovní náplni patří:

 • provádění náročných nácviků adaptace,
 • obnovování některých sociálních funkcí, dovedností apod.,
 • vytváření podmínek pro zapojení klienta do společenského procesu, 
 • sestavování resocializačního plánu,
 • spolupráce při zprostředkování práce a kontaktů, zajišťování odborné pomoci,
 • poskytování sociálně právního poradenství,
 • vedení příslušné dokumentace.

U samostatného resocializačního pracovníka je v náplni úkolů více.

 • komplexní výchovná, diagnostická a preventivní činnost zaměřená na resocializaci klienta,
 • vytváření podmínek pro zapojení klienta do společenského procesu,
 • sestavování resocializačního plánu,
 • spolupráce při zprostředkování práce a kontaktů, zajišťování odborné pomoci,
 • poskytování sociálně právního poradenství, 
 • vedení příslušné dokumentace.
Ve vězeňství je hlavním prostředníkem resocializace pracovní uplatnění po propuštění z výkonu trestu.