Metody a postupy poznávání žáka

Speciální pedagogika | Publikace (nejen) pro učitele V publikaci naleznete odpovědi na otázky:

• Jak si poradit s výukovými obtížemi a jak poznat, co žák potřebuje?

• Jak kvalifikovaně volit podpůrná opatření prostřednictvím pedagogické diagnostiky?

• Jak zmapovat vztahy ve třídě?

• Jak poznat, že práci učitele dělám dobře?

• Co k pedagogické diagnostice říká litera zákona?

• Je kvalitní pedagogická diagnostika nedílnou součástí dovedností učitele?

• Může pedagogická diagnostika napomoci prevenci i řešení výukových i výchovných obtíží?• Může pedagogická diagnostika napomoci prevenci i řešení výukových i výchovných obtíží?hhjjjjujffddfjMetody a postupy poznávání žáka

 
Speciální pedagogika | Publikace (nejen) pro učitele V publikaci naleznete odpovědi na otázky:
Jak si poradit s výukovými obtížemi a jak poznat, co žák potřebuje?
Jak kvalifikovaně volit podpůrná opatření prostřednictvím pedagogické diagnostiky?
Jak zmapovat vztahy ve třídě?
Jak poznat, že práci učitele dělám dobře?
Co k pedagogické diagnostice říká litera zákona?
Je kvalitní pedagogická diagnostika nedílnou součástí dovedností učitele?
Může pedagogická diagnostika napomoci prevenci i řešení výukových i výchovných obtíží