Diagnostika a terapie ve speciální a léčebné pedagogice

05.09.2016 22:02
Péče o děti se specifickými vývojovými poruchami je nezbytná po celou dobu jejich školní docházky. Je možné zajišťovat speciální péči formou individuálního přístupu v rámci běžné třídy základní školy, reedukací prováděnou speciálním pedagogem, reedukací vyškoleným učitelem v kroužku nebo v...
04.09.2016 13:27
Mnoho pedagogů si do skupiny sociálně znevýhodněných žáků přiřazuje hlavně cikánské děti, případně žáky, kteří nemají z různých důvodů dostatečnou podporu svého prostředí pro školní přípravu či docházku. Někdy se zapomíná se na velikou skupinu, a to na žáky-cizince, neboli žáky s odlišným...
01.09.2016 13:30
Nová Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Upravuje k 1.9.2016 pravidla vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání žáků uvedených v § 16 školského zákona. Ruší vyhlášku č. 73/2005 Sb. V pdf verzi je...
22.08.2016 22:05
Hlavními poruchami příjmu potravy jsou mentální anorexie a mentální bulimie. Přijímání potravy je základní podmínkou pro udržení tělesného a psychického zdraví. Příčinou závažných poruch a nemocí může být i nedostatek energie a živin přijímaných z potravy. Proto jakákoliv porucha v oblasti příjmu...
12.08.2016 14:06
Polovinu prázdnin již máme za sebou. Jak vlastně tráví prázdniny zdravotně postižené a dlouhodobě nemocné děti?  Hlavním cílem prázdninových pobytů a prázdninových táborů je snažit se o zlepšení celkové kondice účastníků, rozšířit jejich okruh znalostí, dovedností a zaměřit se na jejich zájmy...
02.08.2016 20:54
Speciální pedagogika | Tyto děti, které mají na jedné straně výjimečné schopnosti – nadání, ale trpí současně určitým handicapem, bývají v anglické terminologii nejčastěji označovány jako „twice exceptional“. Společným rysem celé této skupiny dětí je, že bývá obtížné ji identifikovat. Handicap a...
25.07.2016 14:25
Včera oslavil kulaté narozeniny Vlastimil Harapes. Veřejnost ho zná hlavně jako herce, režiséra, choreografa a dlouholetého člena a sólistu baletu Národního divadla v Praze. My, speciální pedagogové si ceníme jeho aktivní přístup k organozaci speciálních olympiád pro mentálně postižene. Vlastimil...
19.07.2016 22:10
Organické a symptomatické poruchy jsou takové psychické poruchy, u kterých je prokazatelná příčina změn v  fyziologii a morfologii centrální nervové soustavy. Jsou způsobeny onemocněním mozku nebo tělesným onemocněním, které ovlivňuje funkci CNS. K organickým psychickým poruchám patří...
04.07.2016 22:13
Speciální pedagogika | Neurotické poruchy jsou klasifikovány kódy F 40 – F 49. Patří sem poruchy fóbické, úzkostné a obsedantně kompulzivní psychické poruchy. Fóbické poruchy se vyznačují chorobným strachem z lidí, zvířat, předmětů nebo různých situací. Jedná se zde o naučenou reakci. Zařazují...
20.06.2016 14:29
Speciální pedagogika | O moderních technologiích a jejich zavádění do výuky už toho bylo napsáno hodně. Tento termín se v poslední době stal mantrou opakovanou v mnoha souvislostech, ty edukační nevyjímaje. Často se mluví o potřebě vzdělávat žáky pomocí moderních technologií. O přípravě budoucích...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>